Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Název akce: Úprava prostranství kolem Obecního úřadu a budovy Krizového bytu

Získáno: 100 000,- Kč

Celkové náklady: 298 561,- Kč