Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

Oprava střechy, krovu a zadní části budovy obecního úřadu č.p.8
Získáno: 84.000,-
Celkové náklady: 146.052,-