Úřední hodiny

Úřední hodiny nejsou pevně dány
– v obci není žádný člen zastupitelstva zaměstnán na pevný úvazek
(členové zastupitelstva vykonávají svoje funkce po svém zaměstnání)