Zastupitelstvo obce

starosta
Jiří Štefl
tel. 725 979 900

místostarosta
MDDr. Pavel Havlíček
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
tel. 606 300 255

další členové
Oto Brus
Miroslav Radoš
Radek Dvořák