Zastupitelstvo obce

starosta
Jiří Štefl
tel. 725 979 900

místostarosta
Radek Dvořák
tel. 724 346 715

další členové
Oto Brus
Jana Dvořáková
Drahoslava Brusová